פסיכיאטר

איך משפטי פסיכיאטר יעזור במקרים של נכות?

הממשלה החליטה אובדן כושר עבודה לחוסר היכולת לבצע עבודה הנובעת מבעיות בריאותיות כוללים חודשים פיזיים, נפשיים או אחרים לפחות שש או יותר. עשרה אחוזים מהאוכלוסייה יש כמה נכות כתוצאה מהפרעה נפשית שאובחנה טיפול רופא. פסיכיאטר משפטי חייב להבין היבטים רבים של המקרה לקבוע החלטות למצוא או להחליף עבודה, להיות מובטל, או שיש לו מעמד נכות צמיתה. גורמים רבים נכנסים לשחק, כוללים שיקולים של מגבלות תרבותיות, חברתיות, ביולוגיות ופסיכולוגיות, כמו גם חברתיות ומחלת נפש.
תביעות הפיצויים של עובדי
לעתים קרובות שנויות במחלוקת על ידי חברות ביטוח ומעסיקים, והובאו למשפט. במקרים כאלה, לפסיכיאטריים מומחה יצטרך לשקול ולקבוע סוגיות כגון האם או לא עובד למעשה יש הפרעה או מצב פוגע ביכולת שלו או שלה לעבודה, הסוג ומשך הסימפטומים, איך סימפטומים מתייחסים לעבודה כדי להפוך את תוצאת קביעת ההמלצות של המצב והטיפול. יתר על כן, המומחה צריך להעריך אם זה נחוץ או הערכה מקצועית שיקום וכאשר, או אפילו אם אתה יכול להגיע לשיפור.

זה לא יכול להדגיש מספיק את הכישורים הבסיסיים בטיפול רופאים צריכים להעריך ולתקשר מטופל לקוי. ולא יכול להדגיש מספיק את כישורי הפסיכיאטר שנדרשו משפטיים אם במקרה הוא הביא לדין.

פסיכיאטר משפטי עשוי לעתים קרובות צריך לעשות קביעת האם התובע הוא נכים או רק ההתחלה ממש. נכות מזייפות התובע היא פעולה מודעת של הגזמה, ברוטו או העמדת פנים של סימפטומים או ירידת ערך להשיג או לשמור על נכות הכנסת. הערכה היא להתרחש ב- 7.5% ל- 33% מתביעות נכות. מאחר שקשה לזהות התחמקות אך ורק על בסיס ראיונות מובנים, מקורות מידע נוספים נדרשים. אלה כוללים ראיונות עם תובעים, ספקי טיפול, משפחה, ועמיתים לעבודה; תיעוד קליני; דיווחי בחינה פסיכולוגיים; חקירות מעבדה; ועבודה מדווחת. התחמקות מדדים עשויה לכלול תסמינים לא טיפוסיים או מוגזם, חוסר עקביות בראיונות עם תובעים, ופעילויות והתנהגות שאינו עולה בקנה אחד עם הטענות. גורמים טוענים נגד השתמטות כוללים טיפול אגרסיווי לא משפר את המצב, ראיות אובייקטיביות בטחונות, וההפסד ברור ומשמעותי בתפקוד.

מהשתמטות יכולה להיות רופא חסר ניסיון סוגיה מורכבת טיפול בתובע. פסיכיאטר משפטי הוא לעתים קרובות יותר הגיוני להערכה. בחינה שיטתית של התביעה באמצעות מקורות רבים של מידע שיכול להיות נחוץ כדי להפוך את נחישות על הנוכחות של מתחלה במידה סבירה של ודאות רפואית. נסיבות של החליפה, הסימפטומים התובעים, התנהגות והמצב כאילו הראיון יש ללמוד בפירוט כדי לקבוע את הנוכחות או עדר של התחלות. מבחנים פסיכולוגיים הם צעדים נוספים שימושיים שיכול לעזור לקבוע ממאיר. פסיכיאטר משפטי יכול לפקח על הביצועים של בדיקות אלה לעבוד עם פסיכולוג.


/> סטיבן קלי הוא יזם וסופר עצמאי. הקפד לבדוק את אתר האינטרנט של פסיכיאטר משפטי זה ליותר מאמרים גדולים כמו זה.

עוד Psychiatrist מאמרים